Công Ty cổ phần sáng tạo và phát triển công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: LK7 khu L20AB khu đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0969.616.862

Email: kinhdoanh.vhb@gmail.com