Công Ty cổ phần sáng tạo và phát triển công nghệ Việt Nam

Bled là công ty cung cấp thiết bị và giải pháp đèn báo trong dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm của Bled đảm bảo an toàn, chính xác và có khả năng tự động hóa phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.